Послуга
Оформлення листів і сертифікатів відповідності Держстандарту
Ціну уточнюйте

Оформлення листів і сертифікатів відповідності Держстандарту

1. Визнання сертифікатів відповідності іноземних виробників. Особливості схеми: Термін дії сертифіката про визнання — до 6 місяців. За даною схемою можлива ідентифікація продукції тільки в обсязі ввезеної в Україну партії продукції. У разі відсутності необхідних підстав для визнання сертифіката відповідності — орган із сертифікації приймає рішення про проведення сертифікації продукції за схемою сертифікації партії продукції.

2. Сертифікація партії продукції або одиничного виробу. Особливості схеми: Термін дії сертифіката відповідності — 3-6 місяців. Дія сертифіката відповідності поширюється тільки на партію продукції або одиничний виріб з ідентифікацією серійних номерів виробів або загального обсягу партії в одиницях її виміру.

3. Сертифікація виробляється серійно, без обстеження виробництва. Особливості схеми: Термін дії сертифіката відповідності — 1 рік.

4. Сертифікація виробляється серійно з обстеженням виробництва. Особливості схеми: Термін дії сертифіката відповідності — 2 роки. Держнагляд виконується щорічно.

5. Сертифікація виробляється серійно з одночасною сертифікацією системи управління якістю виробника Особливості схеми: Терміни дії сертифікатів відповідності на продукцію і на систему управління якістю — 5 років. Держнагляд виконується щорічно.

6. Сертифікація виробляється серійно з одночасною оцінкою системи управління якістю Особливості схеми: Термін дії сертифіката відповідності на продукцію — 5 років. Сертифікат на систему управління якістю не видається.

7. Сертифікація системи управління якістю виробника ISO 9001:2000 Особливості схеми: Термін дії сертифіката відповідності на систему управління якістю — 5 років.

Технічний регламент — закон України або нормативно-правовий акт, прийнятий Кабінетом Міністрів України, в якому визначені характеристики продукції, пов'язаних з нею процесів або способів виробництва, а також вимоги, до послуг, включаючи відповідні положення, дотримання яких є обов'язковим. Він може також містити вимоги до термінології, позначок, пакування, маркування, або етикетці, які застосовуються до певної продукції, процесу чи способу виробництва.